Maltese Hug Ring

Maltese Hug Ring

220.00
Pinscher Hug Ring

Pinscher Hug Ring

220.00
Pointer Hug Ring Pointer_Hug Ring_silver_FRONT_WEB-2.jpg

Pointer Hug Ring

220.00
Pomeranian Spitz_Hug Ring_silver_DIAGONAL_WEB-2.jpg Pomeranian Spitz_Hug Ring_silver_FRONT_WEB-2.jpg

Pomeranian Spitz Hug Ring

220.00
Poodle Hug Ring

Poodle Hug Ring

220.00
Pug Hug Ring

Pug Hug Ring

220.00
Rhodesian Hug Ring

Rhodesian Hug Ring

220.00
Rottweiler Hug Ring

Rottweiler Hug Ring

220.00
Schnauzer Hug Ring Schnauzer_Hug Ring_silver_FRONT_WEB-2.jpg

Schnauzer Hug Ring

220.00
Setter Hug Ring

Setter Hug Ring

220.00
Shar Pei Hug Ring

Shar Pei Hug Ring

220.00
Shih Tzu Hug Ring

Shih Tzu Hug Ring

220.00
Siberian Husky_Hug Ring_silver_DIAGONAL_HIGH.jpg Siberian Husky_Hug Ring_silver_FRONT_HIGH.jpg

Siberian Husky Hug Ring

220.00
Weimaraner Hug Ring

Weimaraner Hug Ring

220.00
Welsh Corgi Pembroke Hug Ring Welsh Corgi Pembroke_Hug Ring_silver_FRONT_HIGH.jpg

Welsh Corgi Pembroke Hug Ring

220.00
West Highland Hug Ring

West Highland Hug Ring

220.00
Whippet Hug Ring

Whippet Hug Ring

220.00
Yorkshire Hug Ring YORKSHIRE FRONTALE_scuro.jpg

Yorkshire Hug Ring

220.00