Maltese Hug Ring

Maltese Hug Ring

175.00
Pinscher Hug Ring

Pinscher Hug Ring

175.00
Pointer Hug Ring Pointer_Hug Ring_silver_FRONT_WEB-2.jpg

Pointer Hug Ring

175.00
Pomeranian Spitz_Hug Ring_silver_DIAGONAL_WEB-2.jpg Pomeranian Spitz_Hug Ring_silver_FRONT_WEB-2.jpg

Pomeranian Spitz Hug Ring

175.00
Poodle Hug Ring

Poodle Hug Ring

175.00
Pug Hug Ring

Pug Hug Ring

175.00
Rhodesian Hug Ring

Rhodesian Hug Ring

175.00
Rottweiler Hug Ring

Rottweiler Hug Ring

175.00
Schnauzer Hug Ring Schnauzer_Hug Ring_silver_FRONT_WEB-2.jpg

Schnauzer Hug Ring

175.00
Setter Hug Ring

Setter Hug Ring

175.00
Shar Pei Hug Ring

Shar Pei Hug Ring

175.00
Shih Tzu Hug Ring

Shih Tzu Hug Ring

175.00
Siberian Husky_Hug Ring_silver_DIAGONAL_HIGH.jpg Siberian Husky_Hug Ring_silver_FRONT_HIGH.jpg

Siberian Husky Hug Ring

175.00
Weimaraner Hug Ring

Weimaraner Hug Ring

175.00
Welsh Corgi Pembroke Hug Ring Welsh Corgi Pembroke_Hug Ring_silver_FRONT_HIGH.jpg

Welsh Corgi Pembroke Hug Ring

175.00
West Highland Hug Ring

West Highland Hug Ring

175.00
Greyhound Hug Ring

Greyhound Hug Ring

175.00
Yorkshire Hug Ring YORKSHIRE FRONTALE_scuro.jpg

Yorkshire Hug Ring

175.00