Maltese Hug Ring

Maltese Hug Ring

250.00
Pinscher Hug Ring

Pinscher Hug Ring

250.00
Pointer Hug Ring Pointer_Hug Ring_silver_FRONT_WEB-2.jpg

Pointer Hug Ring

250.00
Pomeranian Spitz_Hug Ring_silver_DIAGONAL_WEB-2.jpg Pomeranian Spitz_Hug Ring_silver_FRONT_WEB-2.jpg

Pomeranian Spitz Hug Ring

250.00
Poodle Hug Ring

Poodle Hug Ring

250.00
Pug Hug Ring

Pug Hug Ring

250.00
Rhodesian Hug Ring

Rhodesian Hug Ring

250.00
Rottweiler Hug Ring

Rottweiler Hug Ring

250.00
Schnauzer Hug Ring Schnauzer_Hug Ring_silver_FRONT_WEB-2.jpg

Schnauzer Hug Ring

250.00
Setter Hug Ring

Setter Hug Ring

250.00
Shar Pei Hug Ring

Shar Pei Hug Ring

250.00
Shih Tzu Hug Ring

Shih Tzu Hug Ring

250.00
Siberian Husky_Hug Ring_silver_DIAGONAL_HIGH.jpg Siberian Husky_Hug Ring_silver_FRONT_HIGH.jpg

Siberian Husky Hug Ring

250.00
Weimaraner Hug Ring

Weimaraner Hug Ring

250.00
Welsh Corgi Pembroke Hug Ring Welsh Corgi Pembroke_Hug Ring_silver_FRONT_HIGH.jpg

Welsh Corgi Pembroke Hug Ring

250.00
West Highland Hug Ring

West Highland Hug Ring

250.00
Whippet Hug Ring

Whippet Hug Ring

250.00
Yorkshire Hug Ring YORKSHIRE FRONTALE_scuro.jpg

Yorkshire Hug Ring

250.00